ООУ Кирил Пејчиновиќ, Општина Кисела Вода - Скопје

Среќни

и весели Новогодишни празници!

ООУ Кирил Пејчиновиќ, Општина Кисела Вода - Скопје

Учебната 2020/2021 година ќе започне на 01.10.2020

Упис на првачиња

за учебна 2020/2021 година

Патронат 2019

мото: Скршено срце

Добредојдовте на сајтот на ООУ Кирил Пејчиновиќ, Скопје!

Основното општинско училиште „Кирил Пејчиновиќ“ - Кисела Вода, Скопје Ви посакува добредојде на веб страната на училиштето, на родителите, соработниците, надлежните институции и се разбира сите оние кои сакаат да ги следат збиднувањата во училиштето и надвор од него вклучувајќи ги постигнувањата на учениците со нивните ментори и континуираното подобрување на условите за работа за современ воспитно-образовен процес.

НАША ВИЗИЈА, НАША МИСИЈА !

“ Сакаме да создадеме училиште во кое на учениците ќе им понудиме квалитетни знаења, услови за развивање на креативноста и истражувачкиот дух, стекнување на самостојност и самодоверба, меѓусебно почитување и изучување на културата на живеење на етникумите во Р. Македонија.”

НОВОСТИ

Новости, актовности, објави

Дводневна екскурзија низ Источна Македонија

шестооделенците, имаа можност да се запознаат со природните и историските богатства на својата татковина.
повеќе

Зеленчукот од нашата училишна градина стасан за берба.

вредните ученици од Vг одделение.
повеќе

Да,бевме дел од “Генералка викенд”!

Тоа сме ние, IVа,IVб,IVв,IVг,IVд од ООУ ‘’Кирил Пејчиновиќ’’.
повеќе

Работилница ‘’Велигденска уметност’’организирана од ОУ Работнички универзитет ‘’Крсте Мисирков’’oд Кичево.

Учениците од четврто одделение при ОУ ‘’Кирил Пејчиновиќ’’ идентично твореа со учениците -учесници од основните училишта од општина Кичево.
повеќе