Назад

Да,бевме дел од “Генералка викенд”! 5/23/24

Да,бевме дел од “Генералка викенд”!

Тоа сме ние, IVа,IVб,IVв,IVг,IVд од ООУ ‘’Кирил Пејчиновиќ’’.

“Генералка викенд” е пролетна акција за чистење и селектирање на отпадот.

Градиме еколошки навики кај младите!