Назад

Општински натпревар по биологија - 2019 (Биологија) Одржан на 2/23/19

На ден 23.02.2019 година во 10:00 часот во просториите на ООУ „Рајко Жинзифов"- н. Драчево се одржа Општинскиот натпревар по биологија, во организација на Друштво на биолози на Р. Македонија. На натпреварот од нашето училиште земаа учество  ученици од 7 до 9 одделение, а ги постигнаа следните резултати:

РБ

Име и презиме

Одд.

Ментор

Освоена награда/пофалница

1.

Ања Лозановска

VII в

Виолета Велјаноска

I награда

2.

Доријан Ваљаков

VII г

Виолета Велјаноска

Пофалница

3.

Ема Китинова

VIII а

Виолета Велјаноска

II награда

4.

Тамара Ѓонеска

IX а

Виолета Велјаноска

II награда

5.

Луна Трајковска

IX а

Виолета Велјаноска

III награда

6.

Тамара Николова 

IX б

Виолета Велјаноска

II награда

7.

Константин Михајлов

IX б

Виолета Велјаноска

II награда

8.

Петар Давчевски

IX в

Виолета Велјаноска

III награда

9.

Јован Иванов

IX г

Виолета Велјаноска

II награда