Назад

Општински натпревар по биологија -2018 (Биологија) Одржан на 3/3/18

Дата: 03.03.2018

Место на одржување: ООУ „Круме Кепески- Скопје

  РБ

  Име и презиме

      Одд.

  Ментор

  Освоена награда/     пофалница

   1.

  Миа Цекиќ

         VII

Виолета Велјаноска

     II награда

   2.

  Лука Колариќ

         VII

Виолета Велјаноска

     III награда

   3.

  Ема Китинова

         VII

Виолета Велјаноска

     III награда

   4.

  Дарко Скулиќ

         VIII

Виолета Велјаноска

     II награда

   5.

  Константин Михајлов

         VIII

Виолета Велјаноска

     II награда

   6.

  Јован Иванов

         VIII

Виолета Велјаноска

     II награда

   7.

  Петар Давчевски

         VIII

Виолета Велјаноска

     II награда

   8.

  Магдалена Гоџо

         VIII

Виолета Велјаноска

     III награда

   9.

  Миа Ѓурчиновска

         VIII

Виолета Велјаноска

     Пофалница

  10.

  Луна Трајковска

         VIII

Виолета Велјаноска

     Учество

  11.

  Магдалена Мишевска

          IX

Виолета Велјаноска

     II награда

  12.

  Мира Дончева

          IX

Виолета Велјаноска

     II награда

  13.

  Дафина Веселиноска

          IX

Виолета Велјаноска

     III награда

  14.

  Андреј Трајковски

          IX

Виолета Велјаноска

     III награда

  15.

  Јана Срезовска

          IX

Виолета Велјаноска

     III награда

  16.

  Матеј Дабески

          IX

Виолета Велјаноска

     III награда

 

Учениците со освоена прва,втора и трета награда продолжуваат на регионален натпревар.