Назад

Регионален натпревар по математика 2017 (Математика) Одржан на 4/1/17

Регионален натпревар по математика 2016/2017 година 
РБ име и презиме одделение ментор Освоена награда
1 Ема Ефремова IV-в Катерина Ѓуровска Трајчевска I
2 Теодор Атанасовски IV-a Емилија Стефановска III
3 Кристина Костевска V-а Лидија Илијовска II
4 Михаела Смилевска V-а Лидија Илијовска I
5 Вера Ѓонеска V-в Елена Јованова Бендовска II
6 Андреј Шумански V-в Елена Јованова Бендовска II
7 Мила Крагељ VII-б Мимоза Митиќ пофалница
8 Тамара Ѓонеска VII-а Мимоза Митиќ III
9 Петар Давчевски VII-в Александра Бошковска-Спасовска III
10 Ана Мацановиќ VII-в Александра Бошковска-Спасовска I
11 Александра Маринкова VIII-б Александра Бошковска-Спасовска пофалница
12 Јордан Дескоски IX-б Мимоза Митиќ III